TEL : 02 116 4749   FAX : 02 116 4749   HOTLINE 24 hr : 093 493 6263
ทัวร์แนะนำ
ยุโรปตะวันออก 8 วัน
ทัวร์ยุโรป
เริ่มต้น 39,900
กรกฎาคม 12-19 , 24-31 , 25 -01 , 26 -02 , 29 -05 ,
สิงหาคม 09-16 , 11-18 ,
กันยายน 05-12 , 12-19 ,
ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ทัวร์ยุโรป
เริ่มต้น 49,900
มิถุนายน 30 -08 ,
กรกฎาคม 22-30 ,
สิงหาคม 09-17 , 11-19 ,
กันยายน 12-20 , 19-27 ,
ตุลาคม 03-11 , 07-15 , 10-18 , 17-25 , 20-28 ,
ยุโรปตะวันออก 7 วัน
ทัวร์ยุโรป
เริ่มต้น 40,900
กรกฎาคม 03-09 , 24-30 ,
ยุโรปตะวันออก 9 วัน
ทัวร์ยุโรป
เริ่มต้น 48,900
กันยายน 05-13 , 19-27 ,
ตุลาคม 03-11 , 10-18 , 17-25 ,
OSAKA TAKAYAMA KYOTO  5 วัน 3คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
เริ่มต้น 26,888
HOKKAIDO
ทัวร์ญี่ปุ่น
เริ่มต้น 30,888
กรกฎาคม 02-07 , 06-11 , 09-14 , 13-18 , 16-21 , 20-25 , 23-28 , 27 -01 , 30 -04 ,
สิงหาคม 03-08 , 06-11 , 10-15 , 13-18 , 17-22 , 20-25 , 24-29 , 27 -01 , 31 -05 ,
OSAKA  6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
เริ่มต้น 23,888
กันยายน 26 -01 , 27 -20 , 28 -03 , 29 -04 ,
TOKYO FUJI
ทัวร์ญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24,888
พฤศจิกายน 28 -02 , 29 -03 , 30 -04 ,
ธันวาคม 05-09 , 06-10 , 07-11 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 26-30 , 27-31 , 28 -01 ,
   SUMMER SALE HONG KONG 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
เริ่มต้น 13,999
กรกฎาคม 05-07 , 06-08 , 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 ,
สิงหาคม 02-04 , 04-06 , 09-11 , 16-18 , 17-19 , 18-20 , 23-25 , 24-26 ,
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
เริ่มต้น 15,999
กรกฎาคม 05-07 , 19-21 ,
สิงหาคม 02-04 , 16-18 , 30 -01 ,
กันยายน 13-15 , 27-29 ,
ตุลาคม 11-13 , 25-27 ,
ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3มิติ 3 วัน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
เริ่มต้น 9,999
กรกฎาคม 05-07 , 12-14 , 19-21 , 21-23 , 26-28 ,
สิงหาคม 02-04 , 04-06 , 11-13 , 16-18 , 18-20 , 23-25 , 25-27 , 30 -01 ,
กันยายน 01-03 , 06-08 , 08-10 , 13-15 , 15-17 , 20-22 ,
ตุลาคม 11-13 , 13-15 , 18-20 , 20-22 , 25-27 , 27-29 ,
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
เริ่มต้น 16,999
กรกฎาคม 21-23 , 26-28 ,
สิงหาคม 04-06 , 18-20 , 25-27 ,
กันยายน 01-03 , 08-10 , 15-17 ,
ตุลาคม 11-13 , 18 -20 , 27-29 ,
KOREA SUMMER
ทัวร์เกาหลี
เริ่มต้น 13,900
กรกฎาคม 04-08 , 05-09 , 06-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28 -01 ,
สิงหาคม 09-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 23-27 , 25-29 , 30 -03 , 31 -04 ,
กันยายน 01-05 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 27 -01 , 28 -02 , 29 -03 ,
เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี
เริ่มต้น 23,900
กันยายน 05-09 , 06-10 , 07-11 , 12-16 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 26-30 , 27 -01 ,
ตุลาคม 04-08 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 16-20 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 22-26 , 25-29 , 29 -02 , 30 -03 , 31 -04 ,
TAIWAN..อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
เริ่มต้น 12,987
กรกฎาคม 03-07 , 10-14 , 17-21 , 25-29 , 27-31 ,
สิงหาคม 04-08 , 07-11 , 09-13 , 10-14 , 18-22 , 21-25 , 25-29 ,
กันยายน 01-05 , 08-12 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 25-29 ,
Exclusive in Taiwan..7 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
เริ่มต้น 21,777
กรกฎาคม 07-13 , 11 -17 , 14-20 , 21-27 , 28 -03 ,
สิงหาคม 04-10 , 11-17 , 18-24 , 25-31 ,
กันยายน 01-07 , 08-14 , 15-21 , 22-28 , 29 -05 ,
Memories..เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
เริ่มต้น 10,888
กรกฎาคม 13-15 ,
สิงหาคม 03-05 ,
VIETNAM...เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
เริ่มต้น 10,888
กรกฎาคม 26-28 ,
กันยายน 14-16 ,
ตุลาคม 20-22 , 21-23 ,
พฤศจิกายน 08-10 ,
ธันวาคม 06-08 , 29-31 , 31 -02 ,
SUPERB SINGAPOE SHIOK
ทัวร์สิงคโปร์
เริ่มต้น 11,999
กรกฎาคม 13-15 , 27-29 ,
สิงหาคม 03-05 , 11-13 , 24-26 ,
กันยายน 07-09 , 28-30 ,
ตุลาคม 05-07 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 ,
พฤศจิกายน 02-04 ,
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน
เริ่มต้น 35,900
กรกฎาคม 27-31 ,
ตุลาคม 11-15 ,
ธันวาคม 08-12 , 28 -01 , 29 -02 ,
X