เที่ยว ยุโรป
เที่ยว เอเชีย
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ข้อมูลเที่ยว
ข้อมูลเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่ยว เอเชีย : ตรุษจีนเฮงแน่ ถ้าไม่ทำ 10 ข้อห้ามที่ห้ามทำในวันตรุษจีน
>> ตรุษจีนเฮงแน่ ถ้าไม่ทำ 10 ข้อห้ามที่ห้ามทำในวันตรุษจีน    

1. ห้ามสระผมหรือตัดผม
2. ห้ามพูดคำหยาบ
3. ห้ามทำความสะอาดบ้าน
4. ห้ามซักผ้าในวันตรุษจีน
5. ห้ามใส่ชุดขาวดำ
6. ห้ามให้ยืมเงิน 
7. ห้ามซื้อรองเท้าใหม่
8. ห้ามร้องไห้
9. ห้ามใช้ของมีคม
10. ห้ามเข้าไปในห้องนอนคนอื่น#เที่ยวฮ่องกง #ทัวร์ไหว้พระ