ทัวร์บาหลี
แสดงผล 1 ทัวร์
บาหลี-บรูไน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์บาหลี
บาหลี-บรูไน 5 วัน 4 คืน
เต็มอิ่มกับธรรมชาติ..ล่องเรือชมลิงจมูกยาว พิเศษ!!ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี เที่ยวหมูบ้านคินตามณี และช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน ด้วยสินค้าพื้นเมือง ราคาถูก เดินท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีครามที่ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ...
เริ่มต้น 19,888
มิถุนายน 26-30 ,
กรกฎาคม 24-28 ,
สิงหาคม 21-25 ,
กันยายน 25-29 ,
ตุลาคม 23-27 ,
พฤศจิกายน 20-24 ,
ธันวาคม 04-08 ,
แสดงผล 1 ทัวร์