ทัวร์จีน
แสดงผล 4 ทัวร์
เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน
พาท่านนั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ / ล่องเรือโบราณ / จูเจียวเจี่ยว เมืองโบราณริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน / ขึ้นชมวิวบนตึก เซียงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118) / ซินเทียนตี้ ถนนนานกิง แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง / สนุกสนานกับ ดิสนีย์แลนด์ ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก  ...
เริ่มต้น 18,900
ตุลาคม 26-30 ,
พฤศจิกายน 02-06 , 09-13 , 16-20 , 23-27 ,
ธันวาคม 01-05 , 05-09 ,
BEIJING  TIANJIN 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
BEIJING TIANJIN 5 วัน 4 คืน
เยือนนครเทียนจิน/จัตุรัสเทียนอันเหมิน/ชมพระราชวังต้องห้าม/พระราชวังฤดูร้อน/ชม กายกรรมปักกิ่ง/กำแพงเมืองจีน/ถ่ายรูปหน้า“สนามกีฬารังนก”/ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง/ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก/ร้านปี่เซียะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง/นครเทียนสิน หรือเทียนจิน “เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห่”/ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้า/ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน/วัดเจ้าแม่ทับทิมถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนสิน/ถนนอิตาลีบรรยากาศของถนนถนนสายใดสายหนึ่งของยุโรป ...
เริ่มต้น 15,888
กรกฎาคม 07-11 , 27-31 ,
สิงหาคม 10-14 ,
กันยายน 01-05 , 22-26 ,
BEIJING 6  วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
BEIJING 6 วัน 4 คืน
เยือนปักกิ่ง/จัตุรัสเทียนอันเหมิน /ชม พระราชวังต้องห้าม/ถนนโบราณเฉียนเหมิน/ชม กายกรรมปักกิ่ง/พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยว/กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้”/ แวะชม ร้านปี่เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง/ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน ...
เริ่มต้น 21,900
กันยายน 13-18 ,
ตุลาคม 11-16 , 18-23 , 25-30 ,
พฤศจิกายน 01-06 , 08-13 , 15-20 , 22-27 , 30 -05 ,
ธันวาคม 06-11 ,
ฺBEIJING 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
ฺBEIJING 5 วัน 3 คืน
เยือนปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน /พระราชวังต้องห้าม/หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก/ชมกายกรรมปักกิ่ง /พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน /แวะชม ร้านไข่มุก /ชม วัดหลิงกวง  หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจีน / แวะ ร้านปี่เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง/ กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวย/ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน/ ชม วัดลามะหย่งเหอกง/นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง/ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง/ ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือที่รู้จักในนาม “สนามกีฬารังนก” ...
เริ่มต้น 17,900
กันยายน 06-10 ,
ตุลาคม 11-15 , 17-21 , 25-29 ,
พฤศจิกายน 08-12 , 22-26 ,
ธันวาคม 01-05 , 06-10 , 20-24 , 27-31 ,
แสดงผล 4 ทัวร์