ทัวร์
แสดงผล 3 ทัวร์
MALAYSIA เที่ยวครบ จุใจ
ทัวร์อื่นๆ
MALAYSIA เที่ยวครบ จุใจ
เที่ยวคาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปีชม มัสยิสสีฟ้าหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราชมถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืทธิ์ของศาสนาฮินดูชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ...
เริ่มต้น 9,900
สิงหาคม 04-06 , 11-13 , 25-27 ,
กันยายน 01-03 , 08-10 , 15-17 , 29 -01 ,
ตุลาคม 06-08 , 13-15 , 21-23 , 27-29 ,
พฤศจิกายน 03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ,
ธันวาคม 08-10 , 28-30 , 29-31 , 30 -01 , 31 -02 ,
DISCOVER TURKEY 10 วัน 7 คืน
ทัวร์อื่นๆ
DISCOVER TURKEY 10 วัน 7 คืน
เที่ยวอิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีเยือนเมืองโบราณเอเฟซุสมหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ ...
เริ่มต้น 31,900
กรกฎาคม 24 -02 , 25 -03 ,
สิงหาคม 12-21 ,
กันยายน 05-14 , 12-21 , 19-28 , 25 -04 ,
ตุลาคม 02-11 , 07-16 , 10-19 , 14-23 , 21-30 , 24 -02 , 31 -09 ,
พฤศจิกายน 09-18 , 29 -08 , 30 -09 ,
ธันวาคม 05-14 ,
5 STARS TURKEY
ทัวร์อื่นๆ
5 STARS TURKEY
เยือนตุรกี/อิสตัลบูล /พระราชวังโดลมาบาเช / อ่างเก็บน้ำใต้ดิน/เยเรบาตัน /อังการ่า/ คัปปาโดเกีย / ชมระบำหน้าท้อง/คอนย่า /นครใต้ดิน / พิพิธภัณฑ์เมฟลานา / ปามุคคาเล/ปามุคคาเล /ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโบราณเฮียราโพลิส/ คูซาดาสึ / เมืองโบราณเอเฟซุส / บ้านพระแม่มารี/ เพอร์กามัม / วิหารอะโครโปลิส /ชานัคคาเล/ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ...
เริ่มต้น 36,900
สิงหาคม 14-23 , 21-30 ,
กันยายน 05-14 , 12-21 , 19-28 , 30 -09 ,
ตุลาคม 04-13 , 06-15 , 14-23 ,
พฤศจิกายน 06-15 , 10-19 , 14-23 , 18-27 ,
ธันวาคม 03-12 , 11-20 , 16-25 ,
แสดงผล 3 ทัวร์