ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน
แสดงผล 4 ทัวร์
SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล  7 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน
SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน
ยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบนำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ค่า ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ...
เริ่มต้น 20,900
กรกฎาคม 17-23 , 19-25 , 24-30 , 25-31 , 26 -01 ,
สิงหาคม 02-08 , 07-13 , 08-14 , 09-15 , 14-20 , 16-22 , 21-27 , 23-29 , 28 -03 , 30 -05 ,
กันยายน 04-10 , 06-12 , 11-17 , 13-19 , 18-24 , 20-26 , 25 -01 , 27 -03 ,
ตุลาคม 02-08 , 04-10 , 09-15 , 10-16 , 11-17 , 16-22 , 17-23 , 18-24 , 23-29 ,
อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน
ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน
อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน
เที่ยวชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้ ซึ่งมีทิวทัศน์พาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์ อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย ...
เริ่มต้น 26,900
กรกฎาคม 20-27 , 25 -01 , 27 -03 ,
สิงหาคม 01-08 , 10-17 , 17-24 , 24-31 , 29 -05 ,
กันยายน 05-12 , 12-19 , 19-26 , 26 -03 ,
ตุลาคม 05-12 , 12-19 , 19-26 ,
เที่ยวภูฏาน 3 เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา
ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน
เที่ยวภูฏาน 3 เมือง พาโร ทิมพู พูนาคา
เที่ยวเมืองพาโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พาโรริงปุงซอง วัดคิชู ลาคัง เมืองทิมพู เมมโมเรียลโชเตน วัดภิกษุณี วัดชิมิลาคัง สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน สักการะหลวงพ่อสัจธรรม วัดพระนางตารา วัดทักชัง  ...
เริ่มต้น 50,900
กรกฎาคม 12-16 , 19-23 , 26-30 ,
สิงหาคม 02-06 , 09-13 , 16-20 , 23-27 , 30 -03 ,
กันยายน 06-10 , 13-17 , 20-24 , 27 -01 ,
ตุลาคม 04-08 , 11-15 , 19-23 , 20-24 ,
พฤศจิกายน 01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 ,
ธันวาคม 01-05 , 05-09 , 06-10 , 25-29 , 27-31 , 28 -01 , 29 -02 ,
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
ทัวร์อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์/ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล/ ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น/ และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว ...
เริ่มต้น 35,900
กรกฎาคม 27-31 ,
ตุลาคม 11-15 ,
ธันวาคม 08-12 , 28 -01 , 29 -02 ,
แสดงผล 4 ทัวร์