ทัวร์ ลาว เวียดนาม
แสดงผล 10 ทัวร์
ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ทัวร์ลาว เวียดนาม
ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ล่องเรือแม่น้ำซอง/ ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง/ ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว/ ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี ...
เริ่มต้น 12,900
กันยายน 14-16 , 29 -01 ,
ตุลาคม 11-13 , 13-15 , 18-20 , 20-22 , 23-25 , 25-27 , 28-30 ,
Memories..เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
Memories..เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้,ตลาดดองบา,ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม,วัดเทียนมู่,สุสานจักรพรรดิไคดิงห์,เมืองฮอยอัน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,เมืองดานัง,หาดหมีเคว,วัดหลินอึ๋ง ...
เริ่มต้น 10,888
กรกฎาคม 13-15 ,
สิงหาคม 03-05 ,
VIETNAM...เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
VIETNAM...เว้ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้,ตลาดดองบา,ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม,วัดเทียนมู่,สุสานจักรพรรดิไคดิงห์,เมืองฮอยอัน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,สะพานญี่ปุ่น,จั่วฟุกเกี๋ยน,เมืองดานัง,หาดหมีเคว,วัดหลินอึ๋ง,ตลาดฮาน ...
เริ่มต้น 10,888
กรกฎาคม 26-28 ,
กันยายน 14-16 ,
ตุลาคม 20-22 , 21-23 ,
พฤศจิกายน 08-10 ,
ธันวาคม 06-08 , 29-31 , 31 -02 ,
เวียดนามเหนือ..ฮานอย ฮาลอง 3 วัน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
เวียดนามเหนือ..ฮานอย ฮาลอง 3 วัน
เดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เที่ยวชม ทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย สักการะ วัดเตริ๋นก๊วกวัดเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต ชม วัดแห่งวรรณกรรมวัดโบราณนำทข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบชมวัดหงอกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ...
เริ่มต้น 9,900
กรกฎาคม 06-08 , 27-29 ,
สิงหาคม 03-05 , 10-12 ,
กันยายน 07-09 , 28-30 ,
เวียดนามเหนือ..ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์ลาว เวียดนาม
เวียดนามเหนือ..ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
เที่ยวกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ยอดเขาฟานซีปันสูง นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมหลังคาแห่งอินโดจีน ข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย เดินทางไปชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ...
เริ่มต้น 11,900
กรกฎาคม 08-11 , 13-16 , 15-18 , 20-23 , 22-25 , 27-30 , 29 -01 ,
สิงหาคม 03-06 , 05-08 , 10-13 ,
โปรถูกใจ..เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
ทัวร์ลาว เวียดนาม
โปรถูกใจ..เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
เที่ยวกรุงฮานอย ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ถ่ายรูปด้านหน้าวัดหงอกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบ อิสระในการช้อปปิ้งถนน36สาย ประเทศเวียดนาม ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เที่ยวน้ำตกสีเงินที่เมืองซาปา พิเศษ..ชาบูหม้อไฟปลาแชลมอล+ไวน์แดงดาลัด ชมตลาดซาปา ...
เริ่มต้น 9,999
กรกฎาคม 05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-29 ,
สิงหาคม 02-05 , 09-12 , 10-13 , 16-19 , 23-26 , 30 -02 ,
กันยายน 06-09 , 13-16 , 20-23 ,
ซินจ่าว...โปรหรรษาไปดาลัด 3 วัน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
ซินจ่าว...โปรหรรษาไปดาลัด 3 วัน
เที่ยวดาลัด สัมผัสเมืองสุดโรแมนติก แห่งเวียดนามใต้ เที่ยวน้ำตกดาลันตา ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม ...
เริ่มต้น 8,900
กรกฎาคม 06-08 , 11-13 , 20-22 , 25-27 , 27-29 ,
สิงหาคม 01-03 , 08-10 , 10-12 , 17-19 , 22-24 , 24-26 ,
กันยายน 05-07 , 14-16 , 19-21 , 28-30 ,
ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง
ทัวร์ลาว เวียดนาม
ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง
เที่ยววัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง พร้อมทั้งชมจุดชมวิว สามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง และชมสระมรกต พักผ่อนที่ภูเพียงฟ้า นมัสการพระธาตุภูษี นมัสการพระธาตุหมากโม ...
เริ่มต้น 12,900
กรกฎาคม 06-08 , 20-22 , 27-29 ,
สิงหาคม 03-05 , 10-12 , 17-19 , 31 -02 ,
กันยายน 07-09 , 21-23 , 28-30 ,
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว 3 วัน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว 3 วัน
เที่ยวเมืองหลวงพระบาง นมัสการพระธาตุภูษี ชมถนนข้าวเหนียวของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง เที่ยวน้ำตกตาดกวงชี ...
เริ่มต้น 12,900
กรกฎาคม 06-08 , 13-15 , 21-23 , 27-29 ,
สิงหาคม 03-05 , 10-12 , 11-13 , 24-26 , 31 -02 ,
กันยายน 14-16 , 21-23 , 28-30 ,
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว เวียดนาม
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
เที่ยววัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านช่างไห นมัสการพระธาตุหมากโม พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง ...
เริ่มต้น 11,900
กรกฎาคม 07-09 , 14-16 , 21-23 ,
สิงหาคม 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ,
กันยายน 01-03 , 08-10 , 22-24 , 29 -01 ,
แสดงผล 10 ทัวร์