ทัวร์พม่า
แสดงผล 4 ทัวร์
Yangon..บุญทุ่ม 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า
Yangon..บุญทุ่ม 2 วัน 1 คืน
เที่่ยวเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เดินทางสู่เมือง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ...
เริ่มต้น 6,888
กันยายน 23-24 , 30 -01 ,
ตุลาคม 01-02 , 08-09 , 28-29 , 29-30 ,
Shining Myanmar..ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
ทัวร์พม่า
Shining Myanmar..ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
เที่ยวเมืองย่างกุ้ง สู่เมืองหงสาวดีชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด ชม พระเจดีย์เยเลพญา ...
เริ่มต้น 9,888
กรกฎาคม 06-08 , 20-22 ,
สิงหาคม 03-05 , 10-12 , 17-19 , 31 -02 ,
กันยายน 07-09 ,
Royal Mandalay..มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
ทัวร์พม่า
Royal Mandalay..มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ชมจุดชมวิวทะเลเจดีย์ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก ...
เริ่มต้น 11,888
กรกฎาคม 12-15 ,
สิงหาคม 09-12 , 30 -02 ,
กันยายน 13-16 , 27-30 ,
ตุลาคม 11-14 , 19-22 , 26-29 ,
MYANMAR..ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
ทัวร์พม่า
MYANMAR..ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
เที่ยวเมืองย่างกุ้ง ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน เที่ยวชมพระเจดีย์เยเลพญา ช้อปปิ้งที่ตลาดสก็อต ...
เริ่มต้น 10,888
กรกฎาคม 05-07 , 06-08 , 12-14 , 19-21 , 21-23 , 26-28 ,
สิงหาคม 02-04 , 03-05 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 30 -01 ,
กันยายน 06-08 , 07-09 , 13-15 , 20-22 , 27-29 , 28-30 ,
แสดงผล 4 ทัวร์