ทัวร์พม่า
แสดงผล 6 ทัวร์
พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
ทัวร์พม่า
พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
1.นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 2. ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ 3. สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 4. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย 5. สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 6. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต ...
เริ่มต้น 12,900
พฤษภาคม 25-27 , 31 -02 ,
มิถุนายน 01-03 , 08-10 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ,
กรกฎาคม 05-07 , 13-15 , 20-22 ,
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ • พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ...
เริ่มต้น 7,900
พฤษภาคม 24-25 , 25-26 , 31 -01 ,
มิถุนายน 01-02 , 08-09 , 15-16 , 22-23 , 29-30 ,
กรกฎาคม 05-06 , 06-07 ,
พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
ทัวร์พม่า
พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Summit Parkview Hotel เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก ...
เริ่มต้น 7,555
พฤษภาคม 11-12 , 22-23 , 25-26 , 31 -01 ,
มิถุนายน 01-02 , 08-09 , 15-16 , 22-23 ,
ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) • สักการะวัดพระหินอ่อน • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว • ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก ...
เริ่มต้น 4,999
ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN  4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย
เมืองมัณฑะเลย์ ตื่นตาอาณาจักรแห่งทะเลเจดีย์ มนต์เสน่ห์แห่งพุกาม เพบกับเจดีย์มิงกุน ความใหญ่โตที่สร้างไม่เสร็จ และชมระฆังยักษ์มิงกุน แถมฟรี!! องค์เทพทันใจ และร่ม ...
เริ่มต้น 12,999
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน  LUXURY MYANMAR โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน LUXURY MYANMAR โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
ย่างกุ้ง - หงสา พัก 5 ดาว นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน มหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า สักการะพระธาตุมุเตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหงสาวดี เที่ยวพระราชวังบุเรงนอง พระราชวังของผู้ชนะสิบทิศ พระนอนตาหวาน-พระนอนยิ้มหวาน พระนอนที่มีความงามที่สุดในพม่า ขอพรองค์เทพทันใจ (นัตโบโบยี) บันดาลโชคสำเร็จเร็วทันใด ...
เริ่มต้น 10,900
เมษายน 19-21 , 20-22 , 21-24 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 29 -01 , 30 -02 ,
พฤษภาคม 01-03 , 02-04 ,
แสดงผล 6 ทัวร์